عبرت خانه توحید کمیته مشترک ضد خرابکاری سلطنت فقیه رژیم آخوندی ولایت فقیه پهلوی!

دو دفعه در این عبرت خانه(موزه ی عبرت) همان زندان توحید سابق جمهوری آخوندی ولایت فقیه و کمیته مشترک ضد خرابکاری اسبق رژیم پهلوی حبس و زوندانی شدم. یک دفعه در سال۱۳۶۵،و دفعه آخرسال۱۳۷۸ومجموعا۱۰ماه سلول انفرادی!
امروز در سالگردنامه خمینی به ری شهری(پنجم آبان۱۳۶۵رفتم به محل زندانی شدنم ویک عکس از تابلوی درب ورودی اش گرفتم!
خمینی در این نامه نوشت:«با توجه به جو سازی هاواعلامیه هایی که با اسامی مختلف توسط افراد ضد انقلاب ومنحرف…پخش گردیده است» ودر جای دیگر خطاب به اولین وزیر واجا می نویسند:«به جمیع جوامع این امر با کمال دقت و انصاف رسیدگی نمائید».
خمینی اول حکم به منحرف بودن و ضد انقلاب بودن می دهد وسپس می خواهد با انصاف و عدالت برخورد شود!!
طنز ماجرا همین جاست؛وقتی آنجاحکم صادر شده که منحرف و ضد انقلاب هستیم دیگر یا انصاف و عدالت برخورد کردن آن چه مفهومی دارد؟
کدام قاضی خلاف حرف ایشان که امر به انحراف و ضد انقلاب بودن دستگیر شدگان دارد،رای و حکم صادر می کند؟
مرحوم آیت الله منتظری در دیدارش با خمینی آنرا گوشزد می کند.
ری شهری در کتاب خاطرات سیاسی خود(ص۵۹)می نویسد:
«آقای منتظری پس از انتشار این نامه،در دیداری با حضرت امام عنوان می نماید که شما قبل از اینکه قاضی اظهار نظر نماید آنهارا محکوم کرده اید و لذا پس از قضاوت شما،قاضی نمی تواند نظر دیگری بدهد و اگر نظرش تبرئه آنها باشد با این جوی که بوجود پپامده نمی تواند اظهار نظر کند….»
آیا پس از ۱۶ماه انفرادی و غیر انفرادی (آنهم چند نفره درسلول های انفرادی) و بلاتکلیفی،و درحالی که بیمار هستی و ماه ها از شدت تورم بوجود آمده در ناحیه ی گردن درد می کشی ورنج می بری،یکباره و بدون اعلان قبلی و بدون خواندن کیفر خواست و بدون حق وکیل،در یک دادگاه پنج دقیقه ای و سرپایی محاکمه شدن،این همان کمال دقت و رعایت عدل و انصافی بود که خمینی آنرا توصیه کرد؟!!

اگر همان زمان مطبوعات آزاد بود و خفقان رسانه و انحصار آن نمی بود،حتما از آن طریق به قضایای پشت پرده و مذاکرات مخفیانه و زد و بند برای بعد از فوت خمینی آنهم با مشاور امنیتی ریگان(ماجرای مک فارلین) می پرداختیم و افشاگری می کردیم. وایضا دیگر موضوعات مبتلابه روز و سیاست!
گفتنی ست با وجود رسانه های متعدد و شبکه های فراگیر ماهواره ای و اینترنتی هنوز هم شبنامه و اعلامیه های زیر زمینی در بازار سیاست رایج است! و هنوز هم در هنگام مسائل مهم منتشر و توزیع می شود….
زندان توحید یا موزه عبرت؛که مایه عبرت نشد!زندانیانش چه در دوره ی رژیم سلطنت پهلوی و چه در نظام سلطنت فقیه هیچگاه عبرت نگرفتند؛آنکه رفت آن تو،در برگشت و خروج(اگر افقی نیامد)عمودی همچنان ادامه داد و رادیکال تر هم شد.
همیشه یک اقلیت دانا برای یک اکثریت جاهل (و البته قاصر و نه مقصر) جهاد و مبارره می کند تا آن کثرت به قلت تبدیل شود!
اما دریغ و دریغ….که ناآگاهی و جهل و صد البته فقر اقتصادی که توسط دیکتاتورهاومستبدین و انحصارطلبان رنگارنگ رسانه ای، به انحای گوناگون همچون سم بر پیکره جامعه تزریق می شود،سبب آن شده تا از یک سوراخ چند بار گزیده شده و تاریخ در اشکال مختلف کُمدی و درام و کمدی دراماتیک تکرار و یک تاریخ تکراری سرنوشت ما شود!….
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار آزاد و مستقل)
پنجم آبان ماه یکهزاروسیصد ونودوهفت
پانوشت:
دومین فایل ویدئویی درمورد دستگیری وزندانی شدن پس از تعطیلی روزنامه سلام که من درآنجا شاغل بودم».
زمان تنظیم پنج تیرماه نودوشش

پنجمین فایل ویدئویی.درمورد دستگیری وزندانی شدنم در آبان۱۳۶۵».
زمان تنظیم بیست وچهارم مهرماه نودوشش

ششمین فایل ویدئویی درموردافشای مک فارلین و علت دستگیری وزندانی شدن من».
زمان تنظیم دوم آبان نودوشش

تعطیلی روزنامه سلام،زندانی شدن من،و سکوت آنها:

آدرس یاددشت ها:

اسلام را از مسیر اصلی منحرف کردیم

اسلام راازمسیراصلی منحرف کردیم!این یک داستان واقعی ست. آزارواذیت ومحرومیت های شغلی و غیره(آنهم با #شنود)تمومی…

Publicerat av ‎مَحکَمه (ASSIZE)‎ Onsdag 28 oktober 2015

قلب حقیقت درماجرای مک فارلین!
https://www.enghelabe-eslami.com/uncategorised-publisher/26563-2017-11-04-09-18-21.html

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com