سحر، کرشمه‌ی صبحم بشارتی خوش داد 

 که نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند

— — — — —- —- —- —–     —– 

دیروز جمعه ۴ آبان ۱۳۹۷، اولین جمعه ماه، طبق روال سال‌ها همراهی، خانواده‌ها #خاوران را با گل‌های تازه آراستند. درود به پایداری و ایستادگی‌شان.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)