احمدمیرعلایی را ۲ آبان ۷۴ کشتند.

نسل من با آثار او بزرگ شده،خصوصاً با ترجمه‌هایش از بورخس و اکتاویوپاز.

سیزده‌ساله بودم که کشتندش… این را همان‌ روزها برایش کشیدم تا امیدی کودکانه بدهم.

-باربد گلشیری

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)