فاطمه بنی‌ عفره ۵ ساله و خواهریک ساله‌ و نیمه اش “حانیه” دربیمارستان کودکان ابوذر اهواز جانشان را ازدست دادند.
بستگان “دارو”های مورد استفاده و بعضی منابع دیگر آلودگی هوای اهواز را دلیل جانباختن این بچه‌ها میدانند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com