اردوغان در این سخنرانی اساسا نامی از ” بن سلمان ” نمی آورد و به طور ضمنی خواهان عدم شرکت وحتی محاکمه وی در تحقیقاتی است که برای بررسی موضوع قتل برنامه ریزی شده ” قاشقچی ” صورت خواهد گرفت

ادامه مقاله

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)