باگذشت نزدیک به دوماه از تشکیل مجمع نمایندگان هفت تپه.کارگران. شاهد تلاشهای مضاعف این عزیزان میباشند.بطوری که چندین نوبت در تلگرام خود.کانال اتحاد بزرگ کارگران هفت تپه.از نمایندگان خود در راستای تلاش برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران وهمچنین اجرایی شدن مصوبات وتوافقات نمایندگان با مسئولین شهرستان.واستانی.داشته اند .قدردانی کرده اند.
وهمچنین .سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه. ضمن سپاس
از تلاش این عزیزان یاد اور میشویم که همواره ما در کنار شما دوستان زحمت کش خودهستیم. قدرت ما کارگران در اتحاد.همدلی.وهمبستگی طبقاتی میباشد.
از طرف.
۱ ,علی نجاتی
۲,داریوس بسحاق
۳ابراهیم امیری.بازرس سندیکا.
۴.رمضان علیپور.
۵, رحیم بسحاق.

با امید.به همبستگی تمامی کارگران جهان.

دوشنبه.۲۳ مهر ۱۳۹۷🔴

🌹🌼🌹🌼🌹🌼🌹🌼🌹

🔴صفحه #تلگرام #سندیکای کارگران.نیشکر هفت تپه

با کلیک روی آدرس زیر 👇👇👇

https://t.me/syndica_7tape

اخبار و گزارشات مبارزات کارگران #هفت_تپه را دنبال کنید.
اعتراض ، اعتصاب، تجمع، تشکل ، داشتن نان ، آزادی و زندگی شایسته حق ماست.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)