فریاد اعتراض یک #کارگر محروم از #آبادان اگر حقوقم رامیدادید همسرم فوت نمیکرد بخدا من دارم هرروز گدایی میکنم.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)