صد دانه مسئول، دسته به دسته
بی نظم و ترتیب، هر‌جا نشسته!

هر دانه ای هست، خوشحال و خندان
جیبِ گشادی، در جامه ی آن!

مسئول ها را پیچیده با هم
در لایه ی “رانْت”، پروردگارم

هم‌ با نفوذ و هم مایه دارند
با گونیِ پول، فکرِ فرارند!😂

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)