دانشمند اتمی ترکمن صحرا در بدو ورود به زندان اوین منتقل شد

با وجود این که دولت ایران نیازمند دانشمندانی در این رشته نیاز دارد باز این دانشمند را به علت این که شیعه نیست وی را بازداشت کرده ان صرفا وی سنی است وی را باز داشت کرده از سلامت ان هیچ نوع خبری نیست وهرچی خانواده این دانشمند دنبال این قضیه میروند با انها بدتر برخورد میکنند قبلا هم از این نوع برخوردها داشتیم چند تا از نخبه های ترکمن که قبلا در دانشگاه صنعتی شریف درس میخواندند با ابتلا به مواد مخدر انها را به اتهام اعتیاد از درس ودانشگاه اخراج کردند خواهشا با مقامات بین المللی این قضیه را دنبال کنید ممنون میشوییم از اهالی تسنن ایران هستییم

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)