من از نهایت شب حرف می زنم
من از نهایت تاریکی
و از نهایت شب حرف می زنم.

اگر به خانه ی من آمدی ، برای من ای مهربان چراغ بیاور
و یک دریچه که از آن
به ازدحام کوچه ی خوشبخت بنگرم

 

 

 

شعر هدیه از فروغ فرخزاد

http://www.mp4.ir/Video?Watch=930-414090870/%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%BA-%D9%81%D8%B1%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D8%AF

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)