دشوار زندگی، هرگز برای ما

بی رزم مشترک، آسان نمی‌شود

 

تنها نمان به درد، کاین درد مشترک

هرگز جدا جدا، درمان نمی‌شود

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)