مدافع حقوق بشر زندانی نرگس محمدی امروز برای سه روز از زندان اوین به مرخصی آمد. نرگس محمدی فقط به‌خاطر فعالیت‌های حقوق بشری خود در زندان به‌سر می برد. ما خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط او هستیم.

جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)