حق این کودک بلوچ بازی در فضایی سبز و تحصیل است نه حمل دبه‌های سنگین آب آشامیدنی برای ذخیره ی ذره ای آب
#نه_به_محرومیت_کودکان_از_آموزش

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)