اردوی کار: اینها پاهای بچه های کار و رنج هستند، در کشوری که صاحب یک دهم کل ثروت جهان است و ثروت هایش به غارت می رود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)