تظاهرات و راه پیمایی در لاهه در حمایت از اعتصاب عمومی در کردستان و علیه رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ؛ مقابل لانه جاسوسی جمهوری اسلامی در هلند.

در تاریخ ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۸

کمیته حمایت از خیزش مردم و مبارزات کارگران ایران ( هلند)

 

بخش اول

خواندن بیانیه های گروه ها و سازمانهای سیاسی به وسیله فعالین حزب کمونیست ایران.به زبان کردی و فارسی.در مقابل لانه جاسوسی جمهوری اسلامی در لاهه-هلند

بخش دوم

بخش سوم- راهپیمایی

بخش چهارم-خواندن بیانیه به هلندی

بخش پنجم- سخن رانی جلوی لانه جاسوسی

بخش ششم – راهپیمایی به طرف لانه جاسوسی

بخش هفتم – راهپیمایی به طرف لانه جاسوسی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)