روایت مرگ شاهرخ زمانی از زندان رجایی‌شهر

روز گذشته زندانیان زندان رجایی شهر کرج با پیکر سرد شاهرخ زمانی فعال کارگری زندانی در سلول محل نگهداری‌اش روبرو شدند، آنچه در پی می‌آید، روایت همبندیان و شهود عینی را از این واقعه بازگو می‌کند.

https://www.radiozamaneh.com/236943

کلیپی به پاس مبارزات رفیق شاهرخ زمانی (کمیتۀ اقدام کارگری)

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)