کادر دهم: ویژه ۸ مارس
این برنامه تقدیم می شود به :
مادران خاوران، مادران میدان مه آرژانتین، و تمام مادران عزاداری که تجلّی استقامت و همبستگی اند،
و به تمام مبارزان پنج قارّه، که انفصال جغرافیا را به اتصال خواهرانگی شان در می نوردند…

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)