فراخوان به اعتصاب عمومی در شهرهای کردستان

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)