مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران با صدور بیانیەای جهت هماهنگی و آماده‌کاری بیشتر و همچنین همراهی دیگر نیروها و آزادیخواهان، اعتصاب عمومی را به روز چهارشنبه ۲۱ شهریورماه موکول کرد.

– حزب کومله کردستان ایران
– حزب کومله زحمتکشان کردستان
– سازمان خبات کردستان ایران
– حزب دمکرات کردستان ایران
– حزب دمکرات کردستان.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)