پنج بانک وابسته به نهادهای #نظامی در خوشبینانه‌ترین حالت ۹۷% [دارایی] خود را بدهی دارند.
طبیعتا هیچکس پاسخگو نیست که اصلا چرا نظامی‌ها #بانک دارند؟

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)