آیین سوگواری در شاهنامه پژوهشی از معصومه دهقان قاسم خیلی است که در سه بخش در سایت عصر مردم منتشر شده است. در اینجا بخش سوم و پایانی آن را بخوانید.

آیین سوگواری در گوشه و کنار ایران در قرن‌های مختلف با شیوه‌های مختلف انجام می‌شده و حالا نیر با شیوه‌های گوناگون بین مردمان این منطقه صورت می‌گیرد. اما آنچه بین این همه شیوه‌های مختلف سوگواری مشترک است، ریشه بسیاری از این رسم و آیین‌های مردم ایرانی‌نژاد به سوگواری‌هایی‌ که در داستان‌های شاهنامه آمده پیداست.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)