امروز دهم سپتامبر، اولین روز سال جدید یهودیان، سال ۵۷۷۹ عبری‌ست.
روش هشانا یا روش‌هشنه (عبری: ראש השנה به معنای سرِ سال یا رأس‌السنه)، در روز اول و دوم ماه عبری تیشری واقع می‌شود و عیدی است که نمود شروع سال یهودی است.
این عید بنا به معانی مختلفی که به آن داده شده به نامهای روز داوری یا روز یادبود یا روز نواختن شوفار نیز معروف است.

 

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)