باشروع دوران بازسازی وباز شدن درهای دانشگاهها بر روی دانشجویان رشته های شهرسازی دور جدیدی از شهر نشینی وتوقعات مردم اززندگی وتعریف جدیدتری ازآسایش درمردم پدیدار شد.دراین میان سهم شهرداریها وشوراها پررنگ تراز گذشته درصحنه  تکاپو وبازسازی وزیباسازی شهری نمایان وایجاد بازارهای راند واختلاس جلوه های جدید تری به خود گرفت.افتتاح اولین اختلاس وزمین خواری شهرداریها  درتهران توسط شهرداروقت تهران کرباسچیان کلید خورد وراه را برای دیگر شهرداریها هموار کرد.شهرداری سازمانی بادرآمدهای  پایدار وغیرپایدار درصورت تشکیل یک کارگروه باتجربه میتواند درامورشهری خود به صورت حرفه ای پیش برود دراین میان  شهرداری جز متراکم ترین ارگانهای اداری ازنظرپرسنل  است  که بدلیل موقعیت کاری  از بیشترین افراد کارمعین وگردشی وثابت اداری بهرمند است.زیبا سازی شهری, نظافت, خیابان سازی, امنیت ساختمانی,  صدور پروانه های ساخت واتمام, مقابله بامالکان زمین خوار, گسترش فضای سبز وپارکهای کودک ازجمله  وظایف شهرداری ها است که میتواند هم سرمایه گذاری کند وهم  درضمینه ایجاد شغل پیش قدم شود .اگربخواهیم درموردکارهای شهرداری بحث کنیم به اصل موضوع یعنی   کارگران وکارمندان کارمعین یا قراردادی که حقوق آنها حیف ومیل شده است خیانت کرده ایم.تمام حقوقهای پرداختی ,ازحساب مختص به حقوقها که قسمتی توسط دولت وقسمتی توسط خود شهرداری پرداخت میشود .این حساب به گونه ای است که درکلیه پرداختی های مردم به شهرداری ها ,به صورت خودکار ازحساب ها کم وبه حساب مربوطه واریز میشود تادرپرداخت حقوق هیچگونه مشکلی بوجود نیاید اما اکنون که شرایط مدیریتی در ایران به گونه ای است که حساب ها خودبه خود خالی وبه حساب فردی دیگر در یک کشور دوست وتافرار فرد مختلس علنی نمیشود کارگران زحمتکش نیز باید بدون حق زحمتشان جوابگوی زندگی سخت ایران باشند.دراین میان هزینه هایی که از شهرداریها برای ترمیم زیارتگاههای کشورهای دیگر وکمک به تروریسم برون مرزی که خود جای تامل داردو به حساب سپاه واریز,  باز راه را برای فشار برپرسنل شهرداری بیشتر میکند .درجلسه ای که در شورای شهرستان مهاباد حضور داشتم با طرح سوالی از شهردار واعضای شورا در مورد درآمد وحقوق افراد رده اول شهرداری وشورا که چگونه بانداشتن بودجه هزینه های روزمره خود راپرداخت میکنید؟چگونه یک معلم ساده با حقوق ناچیز که به عضو شورای شهر برگزیده میشود بعد از دوسال صاحب بهترین خانه ها باغ ویلا ماشین زمین های درجه یک وزندگی اشرافی میشود؟اگر شهرداری هیچگونه بودجه ای در اختیار ندارد چرا همه برای شهردار شدن به آسمان چنگ میزنن؟که متاسفانه جواب ندادند.بااین تفاسیر  اوج فاجعه را درایرانی که از خورده ترین پرسنل تا نهاد رهبری درحال اختلاس وراند خواری هستند باید به حال مردمی گریست که اینان را فرستادگان‌خدا میدانند.با پرداخت نکردن پنج‌تا شش ماه حقوق کارگران شهرداری واخراج آنان درصورت اعتراض وپرداخت نکردن معوقات راه را برای یک استسمار وبرده داری مدرن درایران فراهم کرده اند.وجود باورهای شدید دینی درمیان افراد طبقه ضعیف ومتوسط جامعه ضمینه رشد واستحکام طبقه ای از جیره خواران حکومت را که با نام دین واسلام خون مستضعفان را میمکند وبا وجود اینگونه تفکر عامیانه در میان مردمی که پایبند به عقیده هایش هستند کاری آسان برای راندخواران بزرگ است.افرادی که بانام خدمت وپیشرفت شهر پابه عرصه تکاپو وتلاش برای فردای بهتر میگزارند هیچکدام حاضر به پرداخت حقوقی که عده ای برای نان شب خود محتاج آنند از حساب های چندمیلیاردی خود نیستند.دراین چند روز گذشته شاهد فروش فضاهای سبز ومحلهای تفریحی حومه شهر به مالکان وزمین خواران همیشه دردسترس حکومت دراطراف شهر مهاباد واقع دراستان آذربایجان غربی بودیم که اشک فعالن محیط زیست ومردم دل نگران شهر را درآورد.دواداره ای درشهرداری های کل کشور یعنی عمل کردهای شورا به تنهایی وشهرداری که با دستور مستقیم شورا فعالیت میکند راه را هرچه بهتر برای اختلاس های کلان فراهم میکند ….فروش محدوده تفریحی پارک ملت …فروش پارک کودک ….فروش طولی پارک سید قطب….فروش فضاهای سبز محدوده تاناکورا وتبدیل آن به مغازه برای فروش……فروش فضاهای سبز مناطق شهری بعنوان زمینهای ساخت خانه…….تخریب مینی پارکهای کودک به دلیل استفاده نکردن از استانداردهای ایران وفروش این زمینها بصورت فوری به مالکان دست به نقد ومامور کردن همان کارگرانی که چند ماه است حقوق آنها راپرداخت نکرده اند برای تخریب ومقابله با مردمی که مخالف این تصمیمات هستند ودادن قولهای نادرست که درصورت اجرای طرح تمامی معوقات شما را پرداخت میکنیم کارگران رامقابل مردم قرار میدهند تا از بدنام شدن خودشان دراذهان عمومی خودداری کنند.باپرداخت نکردن هزینه های بیمه از طرف پیمان کاران شهرداری دفترچه های درمانی نیز بسته ودوباره فشاربرروی اقشار کم‌ درآمد شهرداری هویدا میشود.درخانواده های کم درآمدکه هزینه های پزشکی ….تحصیلی..ورفاهی امروز ایران به اندازه ای زیاد است که فقر را چند برابر کرده است.تدبیرهای مدیرانی که درفکر پرکردن جیبهای خود هستند ودزدیهای کلانی که از بیت رهبری به پایین درحال انجام است اینگونه شرایط را بر وفق جیره  خواران حکومتی خوش کرده است که فلج کردن خانواده هارا جز بیزینس های روز مره تلقی میکنند.بعد از گلایه های کارگران و به نمایندگی چند نفراز خود کارگران بعد ااز صحبت باشهردار وشورای شهر آن عده معترض اخراج وتهدید به زندان  شدند .حال با این رویه استبداد پایتخت به شهرها رسیده وهر کس به نوبه خود درحال چپاول مردم وکارگران هستند دراین میان فعالان حقوق کارگری فقط با یدک کشیدن حمایت از کارگران به فعالیت مشغولند
 
شورش محی

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)