“…مردم کردستان در مقابل جنایات ج.ا. ساکت نخواهند نشست. اما اَشکالِ ابراز نارضایتی و اعتراضشان را باید در روزهای آینده تعیین کرد. آنچه که ما پیش بینی و تلاش برای انجام آن می کنیم, و در این رابطه باید تمامی احزاب سیاسی فعال در منطقه در یک هماهنگی کامل با همدیگر عمل کنند, حداقلش یا نقطهء شروعش در واقع یک اعتصاب عمومیِ یک پارچه در کردستان است. این اعتصاب عمومیِ یک پارچه در واقع یک اعلام موضع صریح مردم کردستان هست, در مقابل این جنایات ها….این باید نقطهء شروعی باشد برای حرکت های بعدی…”

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)