منتشر شد!
“زمین مادران”
رمانی از شهزاده سمرقندی

نشر زریاب مفتخر است که برای نخستین بار، رمانی از آن‌سوی آمودریا را، برای کتاب‌دوستان افغانستان عرضه می‌کند. 

روجلد رمان زمین مادران نوشته شهزاده سمرقندی

از این کتاب‌فروشی‌ها تهیه می‌توانید:
انتشارات سعید، واقع جاده آسمایی،
انتشارت داوود فیضی، واقع جوی شیر،
کتاب‌فروشی نسل نو، واقع مارکیت ملی، پل سرخ،
کتاب‌فروشی سعادت واقع چهارراهی شهرآرا/ دهن باغ،
کتاب‌فروشی رسالت، واقع چهارراهی انصاری،
کتاب‌فروشی الهام احدی، واقع پنج صد فامیلی، خیرخانه،
کتاب‌فروشی خیراندیش، یوسفی مارکیت، پل باغ عمومی،
کتاب‌فروشی نگار، واقع مارکیت ملی، پل سرخ.

نشر زریاب، یکی از معتبرترین و فعال‌ترین انتشاراتی‌های افغانستان است که تلاش می‌کند ادبیات سه کشور فارسی‌زبان را به دست خوانندگان مشتاق در داخل افغانستان برساند. 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)