شاید کم‌تر ایرانی‌ای باشد که نام شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه را نشنیده باشد. این آشنایی بیش‌تر به دلیل اعتراضات طولانی کارگران این کارخانه به وضعیت معیشتی خود است. ۲۸ مردادماه سال ۱۳۹۷ برخی از کارگران این کارخانه در اعتراض به وضعیت حقوق و بیمه خود دست به خودسوزی زدند. کارگران بسیاری بازداشت و سپس به طور موقت آزاد شدند. نگاهی داریم گذرا به این کارخانه از آغاز تا اکنون. 
 

اعتراض #کارگران #نیشکر_هفت_تپه در دوازدهمین روز اعتراض به واگذاری شرکت به بخش خصوصی و عدم پرداخت مطالبات و تنظیم قراردادها.

چهارشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۷

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)