بحث تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک که از داستان تکامل و انسان‌های اولیه آغاز شده و تا دوران کنونی ادامه خواهد داشت، اکنون به نیمه اول قرن بیستم نزدیک شده‌است. در بخشهای آتی، وقایع ۱۹۵۵ و  عهدنامه مودّت هم بحث خواهد شد. این روزها که ایران با پیش‌کشیدن عهدنامه مزبور دادخواستی را به دبیرخانه دیوان لاهه تسلیم کرده‌‌، اشاره به آنرا ضروری می‌دانم، با این یادآوری که بحث همه جانبه و دقیق در این مورد کار حقوقدانان است و در صلاحیت من نیست.

دو سال بعد از کودتای ۲۸ مرداد، بیست و سوم مرداد ۱۳۳۴(پانزدهم اگوست ۱۹۵۵)، «عهدنامه مودّت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی» بین ایالات متحده و ایران به امضا رسید. این سند در فیش ثبت عهدنامه‌های سازمان ملل به شماره ۴۱۳۲ ثبت شده‌است. عهدنامه مودّت در همان سال ۱۳۳۴ به تصویب مجالس شورای ملی و سنا و بعداً به امضای شاه رسید و جنبه قانونی یافت. هدف از انعقاد آن تحکیم مناسبات دوستانه، گسترش همکاری‌های بازرگانی و اقتصادی و به نظم و قاعده درآوردن روابط کنسولی عنوان شد. عهدنامه مودّت متشکل از یک مقدمه و بیست و سه ماده است. در مقاله مربوط به این بحث که در سایت خودم (در بخش غبارزدایی از آینه‌ها) موجود است، متن اصلی آن را به فارسی و انگلیسی، گذاشته‌ام.

مقاله

http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=545

 

همه نوشته‌ها و ویدئوها در آدرس زیر است:

http://www.hamneshinbahar.net/article_all.php 

همنشین بهار

http://www.hamneshinbahar.net

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)