سرود کارگران هفت تپه!

در همبستگی با کارگران هفت تپه، این سرود را بازنشر دهید.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)