شریف باجور در حمایت از رضا شهابی و کولبران با حالت اعتصاب غذا از کردستان تا تهران را رکاب زده بود و در منزل رضا شهابی اعتصاب غذایش را پایان داده بود.

جامعه ی فعالین اجتماعی، فعالین  و تلاش و مبارزه در حرکت بودند هرگز از حرکت نمی ایستد. جنبش های اجتماعی ایران و از جمله جنبش کارگری و مدافعان حقوق کارگران و زحمتکشان و مدافعین محیط زیست در عزا فرو نخواهند رفت و ماتم نخواهند گرفت و میدانند که باید راه و روش شریف و شریف ها را با تمام قوا ادامه دهند. راه هایی که شریف پیمود به ما صدا میدهند که باید پیام صلح و دوستی و انسانیت و آزاد زیستن که خواست قلبی شریف باجور بود را به همه مردم ایران و جهان بیاموزانیم و ترویج کنیم. هیچ یک از اعضای خانواده ی شهابی و هیچ کدام از کارگران شرکت واحد و اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد، و هیچ یک از اعضای جنبش بزرگ اجتماعی-طبقاتی کارگری، دغدغه ی انسانی، رشادت، شجاعت و سخت کوشی و حمایت چند ماه پیش این انسان آزاده از یکی از کارگران زندانی تحت فشار و آزار (رضا شهابی) را فراموش نخواهند کرد. شریف با قلب پاک و ذهن روشنش و برای رساندن صدای اعتراض یک کارگر در بند، خودش با حالت اعتصاب غذا با تنی خسته اما افقی روشن و گرم از کردستان تا تهران را رکاب زد تا در منزل ما اعتصاب غذایش را تمام کند و اعلام کند که رضا شهابی و سایر کارگران و معلمان و فعالان زندانی باید آزاد شوند.

▪️اینجانبان رضا شهابی و ربابه رضایی از طرف خود و سایر اعضای خانواده و دوستانمان، درگذشت شریف باجور عزیز و دیگر یاورانش در حادثه ی آتش سوزی را از صمیم قلب به خانواده هایشان، به فعالین محیط زیست و تمامی فعالین اجتماعی و نیز جنبش کارگری در ایران و جهان تسلیت میگوییم و عهد خواهیم کرد که هیچ گاه یاد و راه این انسان عزیز و تلاشگر و بزرگ دل را فراموش نخواهیم کرد. یادش برای همیشه در دل های ما زنده و تپنده است.

ربابه رضایی
رضا شهابی – کارگر اخراجی و عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com