ایشان تازه به هلند مهاجرت کرده اند و از تجربیاتشان در مورد مسیر مهاجرت، زندگی در کمپ و زندگی در هلند و… خواهند گفت.
تهیه کننده: کانال زندگی در هلند
لینک کانال:
https;//t.me/NL_FA

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)