ايشان تازه به هلند مهاجرت كرده اند و از تجربياتشان در مورد مسير مهاجرت، زندگی در كمپ و زندگی در هلند و… خواهند گفت.
تهیه کننده: کانال زندگی در هلند
لینک کانال:
https;//t.me/NL_FA

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)