▪️اردوی کار: گزارش ها و تصاویر نشان می دهد که چینی‌ها در دریای عمان وخلیج فارس کف دریا را با تجهیزات خود می‌سابند؛حتی تخم ماهی‌ها و صدف‌ها را هم می برند. صیادان جنوب به خاک سیاه نشسته اند، اگرکشتی های چینی در اجاره ایرانی ها هستند؛ این ایرانی ها چه کسانی هستند؟ سپاه است؟ بسیج است؟ دولت است؟

▪️شیلات چرا جرات نمی کند نام افراد و شرکت ریای عمان وخلیج فارس کف دریا را با تجهیزات خود می‌سابند؛حتی تخم ماهی‌ها و صدف‌ها را هم می برند. صیادان جنوب به خاک سیاه نشسته اند، اگرکشتی های چینی در اجاره ایرانی ها هستند؛ این اهایی که این کشتی ها را «اجاره» کرده اند اعلام کند؟

▪️ اگر ماجرای «اجاره» کشتی های چینی پرده دودی است برای توجیه جنایتی که علیه صیادان زحمتکش جنوب و مفت فروشی ثروت ملی به چینی ها به راه انداخته اند، چرا گمان می کنند که دست غارتگران مردم برای همیشه در پرده می ماند؟

▪️محمد هادی حق شناس، معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی گفته: «کشتی‌های چینی قرارداد رسمی اجاره بلند مدت برای ماهیگیری در عمق ۲۰۰ متری آب‌های ایران در دریای عمان دارند.»

▪️سوال مردم و صیادان زحمتکش خانه خراب این است که «اجاره بلند مدت» یعنی چقدر «بلند»؟ منابع دریایی دریای عمان و خلیج فارس و آینده صیادان منطقه را به چند فروخته اید؟ چرا شرایط «قرارداد» را بی شرمانه پنهان می کنید و شفاف به مردم اعلام نمی کنید؟

▪️نابودی آب و خاک ایران، واگذاری سهم ایران در دریای خزر به روس ها، فروش منابع دریایی جنوب ایران و مواردی از این دست، خیانت هایی نیست که مردم ایران به سادگی از کنار آن بگذرند.

داغ ننگ بر پیشانی این نظام ظالم، فاسد و غارتگر با همه باندها و دسته های ایران فروشش تا ابد خواهد ماند.


 

استاندار هرمزگان:لیست مالکان ایرانی کشتی های چینی را «در صورت لزوم» منتشر خواهم کرد

▪️اردوی کار: استاندار هرمزگان در واکنش به وجود کشتی‌های چینی در آبهای هرمزگان گفته:

▪️این کشتی‌ها همگی در تملک مالکان ایرانی است و لیست آنها را از شیلات خواسته ام و در صورت لزوم منتشر خواهیم کرد

▪️طبق آمار شیلات حدود سه هزار و ۵۰۰ صیاد مجاز و ۵ هزار صیاد غیر مجاز و حدود ۶۰۰ لنج بدون مجوز در استان هرمزگان داریم«در صورت لزوم» همان حق السکوت است؟

▪️اردوی کار: استاندار هرمزگان چرا قید «در صورت لزوم» را در باره انتشار اسامی مالکان ایرانی کشتی های چینی آورده است؟«در صورت لزوم» یعنی چه؟ یعنی اگر حق السکوت نرسید؟ یعنی اگر مالکان پر زور نباشند؟ یعنی اگر «خودی» نبودند؟ «در صورت لزوم» یعنی مشروط؛ اما مشروط به چه؟ افشای اسامی مالکان ایرانی کشتی های چینی نباید مشروط باشد.
▪️باید برای مردم ایران و خاصه صیادان و زحمتکشان جنوب روشن باشد که منابع دریا را چه کسانی می برند و به چه قیمتی؟

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)