با دیدن این اگهی دیگه ادم میمونه که واقعا چی بگه؟

آحه تحویل مهر چیه؟ مگه ثبت نامی ماشینه!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)