تریبون چپ: مستندی در مورد هوگو چاوز که حدود ده سال پیش توسط یک گروه ایرلندی ساخته شد. در آن زمان آمریکا قصد داشت به کمک مخالفان چاوز کودتایی را علیه او شکل دهد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)