به مناسبت پنجاهمین سالگرد بهار پراگ و پایان آن

 

—————————————————-

 

«بهار پراگ» نامی زیبا و نمادین بود که جهان دهه شصت قرن بیستم   فرایندی بی همتا و پیروزمند از «سوسیالیسم با چهره انسانی» (دوبچک) در چکسلواکی سال ۱۹۶۸ را بدان شناخت.

روییدن و پایداری پیروزمند «بهار پراگ» احتمال تحول دموکراتیک درسیستم «سوسیالیسم واقعاً موجود» و پیشرفت آن را به جهانیان نشان داد. این تجربه  ی امیدبخش ، با مداخله قوای نظامی ، به زور، قطع و مسدود و ناکام شد.

 در تابستان سال ۱۹۶۸(۲۱ اوت ) تانک های پنج دولت «پیمان ورشو» از بیرون مرزها وارد چکسلواکی شدند و با اشغال نظامی و اعمال خشونت  به تجربه و الگوی  مورد نظرِ حزب به رهبری الکساندر دوبچک پایان دادند.        ک.ق

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)