موافقت رهبر شیاد دزد و آدم کش با رسیدگی به “مفاسد اقتصادی”، با ترکیب سه  قاضی، در واقع سه عنصر امنیتی  و پرورش شده دست قوانین قضائی فاسد و ظالمانه اسلامی، اگر چه شبیه جوک است اما یک ترفند  ارتجاعی  برای فریب افکار عمومی از اصل واقعیتها، یعنی   نقش و مسئولیت مستقیم کلیت نظام حاکم اسلامی در افرینش شرایط  پر مشقت  بار بر کشور، از جمله  شکل دادن به زمینها ی بسیار گسترده فساد و دزدی و چپاول و  “مفاسد اقتصادی”، میباشد.

آیت الله خامنه ای رهبرمعظم !، این سر دسته دزدان جمهوری اسلامی  با در خواست صادق لایجانی، رئیس قوه قضایه ،از سر دسته های دیگر دزدها، برای تسهیل برخورد سریع با اخلال گران و مفسدان اقتصادی موافقت کرد. ریس قوه قضایه همچنین پیشنهاد کرده بود شعبی ویژه از “دادگاه انقلاب” با ترکیب سه آدام کش به اصطلاح قاضی با حداقل ٢٠ سال سابقه قضایی رسیدگی اختصاصی به چنین پرونده هایی را به عهده بگیرند . خامنه ای در بیستم مرداد با این پیشنهاد موافقت کرده است .

 اما صورت مسئله روشن است برای هر انسانی که مدتی زیر سایه حکومت جمهوری اسلامی زندگی کرده باشد، و یا یک زره تعمق کند میداند این نوع پیشنهادها و موافقت ها یک نوع شعبد بازی و دروغ بزرگی پیش نیست. کارگران و زحمت کشان و زنان اسلام زده ایران و جوانان ازادیخواه و برابری طلب و انسانهای شرافتمند ان جامعه فریب این حقه بازیها ودروغ و وعده وعیدها را نمیخورند. نود و نو در صد ان جامعه میداند که دزد و و مفاسد واقعی اقتصادی خود شما سران رژیم هستید. از اینرو از تک تک شما و نظامتان متنفرند!.الان میخواهید مردم را گول بزنید یا خودتان را؟؟

اگر قرار است که یک صف طولانی از “مفسدان اقتصادی” و دزدها و اختلاسگران را ردیف کنید، ما  کارگران و زحمتکشان و انسانهای فریب نخورده چنین صفی را را به این شکل ردیف میکنیم: نفر اول “رهبر معظم خامنه ای” و کل خانواده و فک وفامیلش میباشد. دوم خود شخص لاریجانی و همه قضات و دم دستگاه فاسدش است، سوم   صف خاتمی ها و حسن روخانی  هاو دم دستگاه رژیمند . چهارم مجمع تشخیص مصلحت نظام مقدس جمهوری عدل اسلامی. پنجم، سران نیروهایی سرکوبگر از سپاه و ارتش وبسیج  تااطلاعات  و نیروی انتظامی  وسربازان گمنام امام زمان، از نیروهای قدس و زیبنیون و فاتمیون تا  امامان جمعه ها  و روحانیت مبارز و اخوندهای مفت خور و مصرف کننده و سر بار جامعه و نکبت  و از تک تک اعضای مجلس شورای اسلام  تا آخرین مهرهای این رژیم وحسێ و دزد و آدمکش را در بر میگیرد.  پنجم، بقیه مردگانتان مانند خمینی و رفسنجانی و خلخالی وووووو.

باید از لاریجانی و خامنه ای خواست اگر شوخی نمیکنید و تحقیر و فریب مردم ایران  مد نظرتان نیست بیاید اول سرمایه و پول نقدینگی خودتان را اعلام کنید  و به مردم بگوئید از کجا آورده اید!، بعد دم از هذیانگوئی بر خورد ” قانونی” بزنید . اگر راست میگوید و قصد بی حرمتی به جامعه ایران ندارید بگوید در سال چه مبلغی  پول باد اورده ان مملکت خرج شیعگری در دنیا کرده اید ؟ اگر شریک و رئیس دزدها نیستید چرا این همه دزدیهای کلان از طرف کل مسئولین و دست اندرکاران حکومت میشود دادگاه علنی بر گذار نمیکنید؟ و یا چرا اسمیشان  و جایگاه و سمت و موقعیت کاریشان را اعلام نمیکنید؟  چرا گذارش پولی  که از سرمایه ان مملکت و دسترنج کار  کارگران و زحمتکشان ان جامعه و بدون اجازه خودشان خرج تروریستهاو مزدوران در سوریه و لبنان  وحماس و حشت وحشی شعبی عراق و پاکستان و طالبان و فاتمیون افغانستان ویمن اعلام نمیکنید؟. چرا درآمد وحقوق و مزایا ی خودتان ،  از حسن روحانی بگیر تا مجلس وسران کل نظام به مردم گذارش نمیدهید.

عالیجنابان رهبر و رئیس قوه قضایه، از اعضای اول نظام جنایتکاران تاریخ!! اکنون شرم نمیکنید  میاید طبق معمول و شغل همیشگیتان دروغ تحویل مردم میدهید و دم از قانون و  محاکمه بدون تخفیف و عدالت میزنید ؟ کور خوانده اید! اکثریت ان جامعه دیگر فریب این شعبده بازیهای شما را نمیخورند و برای حرفهای مفت و بی پایه تان تره خورد نمیکنند.

 در چینن دوره ای سوال اساسی این است کارگران و محرومان و زنان وآزادیخواه هان و برابری طلب و رهبران کارگری و اجتماعی ومعلمان و دانشجویان و انسانهای شرافتمند و سرنگونی طلب باید در عمل چه کار کنند؟ تا کل جامعه را علیه این نوع کلاهبرداریهای حاکمیت اسلامی و کلیت این نظام فاشیست به میدان بیاورند.

اولین شرط پیروزی این است باید بدون توهم و یا بدون دست گذاشتن روی دست و انتظار کشیدن از جناحی از دولت ودخالت کشور و نیروی مافوق دیگری راسا و با  تمام قدرت و توان، و تامین اتحاد  گسترده صف خودمان و با داشتن اگاهی طبقاتی محکم وترسیم اینده روشن علیه کلیت این نظام ویرانگر و جنایتکار به میدان امدن است  که به هدف تحقق یک حکومت کارگری و سوسیالیستی گام جدی برمیداریم. فریب تبلیعات بی بی سی و رسانهایی بورژوازی و جریانات راست مثل سلطنت طلبها و مجاهدین و ناسیونالیستهایی رنگارنک چه شونیسم فارس و چه ناسیونالیستها  کورد و فدرالیست چیها و قوم پرستان  نباید خورد! اینها هیچ ربطی به منافع کارگران و محرومان و ازادیخوا هان  و اکثریت ان جامعه ندارند.

باید موشکافانه و با دقت عمل کرد و بدانیم چه کار باید کرد تا صف جنبش خودمان را تقویت کنیم و ملزومات پیروزیمان را فراهم کنیم. در این مبارزه باید مواظب بود به نیروی پیاده نظام نیروهای دست راستی و ضد کارگری و ضد آزادیخواهانه تبدیل نشویم . چون اهداف و حکومت و منافع ما با انها یکی نبوده و نخواهد بود .ما یک دنیای برابر بدون ستم و استثمار انسان از انسان و یک دنیای شاد و ازاد و مرفه برای همگی و نود ونو در صد ان جامعه  مبارزه میکنیم.اما جریانات بورژوازی و راست مذهبی و ملی گرایان  هدف و ارمان و حکومت شان  علیه اکثریت جامعه وبرای   تامین قدرت و منفعت اقلیت زورگو و سرمایه دار، یعنی  یک در صدیها، تلاش میکنند.

به همین خاطر است در این تحولات سیاسی  و بحرانی در ایران باید بدانیم  چه جور مبارزه ای میکنیم، به کدام مسیر و هدف سوق میدهیم همچنانکه در مقاله قبلی تاکید کرده بودم در  رابطه با شعار دادنها  در تظاهرات و اعتراضات  ما باید شعار و اهداف و مطالبه که مربوط به اهداف سیاسی و اقتصادی خود ما است به میدان بکشیم نه شعارهای جنبشهای ارتجاعی دیگر! در همین شماره نشریه توجه شما را به مهمترین شعارها و خواسته های جنبش آزادی و برابری و صف کارگران و زنان و جوانان مترقی و سوسیالیست را در تراکتی که حزب تهیه کرده است جلب میکنم و آنها را عملی کنید.

در اخر از کارگران و رهبران عملی ، زنان  وکمونیستها  و ازدایخواهان و جوانان  میخواهم به حزب سوسیالیست انقلابی ایران ملحق شوند.

منبع: شماره ۶٢ نشریه سوسیالیسم امروز

٢٧ مرداد ١٣٩٧

١٨ اوت ٢٠١٨

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)