از وبلاگ زنانه‌ها-

میگویند تحریم اقتصادی نکنید ، چون ملت بدبخت و گرسنه می شوند ، میگوییم درست است  ولی چه کنند ؟ میگویند :  تحریم سیاسی کنید.
حالا زده اند و سفارت ایران در کانادا را بسته اند ، این یعنی تحریم سیاسی دیگر . پس تحریم سیاسی چیست ؟
.
آنوقت دادشان در میاید که  نکنید ، ملت می خواهند بروند دید و بازدید فک و فامیلشان ، چرا باید به آنها فشار بیاید .
پس دیگر چه کار کنند ایهالناس ؟ این که در تمام کشورها سفرا و وزرا بایستند و رویشان را بکنند طرف ایران و تف کنند  خوب است ؟
یا اینکه بنشینم و توی فیس بوک هایمان هی پستر زندانی هایمان را بزنید و بگوییم فلانی را آزاد کنید و فلانی را مرخصی بدهید . بعد بنشینیم و تو فیس بوکهایمان جمهوری اسلامی را ناله و نفرین کنیم تا خودش خشک شود و بیفتد ؟؟؟؟
یعنی هزینه را فقط همین چند صد تا زندانی سیاسی ما باید بدهند ؟ و بقیه ی ملت باید آب تو دلشان تکون نخورد که احیانا فحشی به رهبر معظم ندهند تا قلب آقا بگیرد ؟

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)