سوده راد کنشگر، پژوهشگر و فعال حقوق برابرى #جنسیتى و #فمنیسم و نیز بنیانگذار انجمن مردم نهاد Spectrum مى باشد. او در این گفتگو درباره حقوق زنان و اقلیت های جنسی و جنسیتی و اهمیت روز ۸ مارس خواهد گفت.
تهبه کننده: کانال زندگی در هلند
لینک کانال:
https://t.me/Life_in_NL

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)