اینفوگرافیک امنیت دیجیتال این هفته کنش‌تک به موضوع آگاهی امنیت دیجیتال اختصاص دارد: 

برای دیدن اینفوگرافیک با کیفیت مطلوب روی آن کلیک کنید:

اینفوگرافیک آگاهی امنیت دیجیتال

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)