عباسعلی کدخدایی به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: «از منظر حقوقی و قانونی مشارکت پایین برای اعتبار و مشروعیت انتخابات هیچ مشکل حقوقی ایجاد نمی‌کند».

این نظر فقط نظر ایشان نیست بلکه نظر کلیه بیعت رهبری میباشد اینان قبلا هم در مورد انتخابات مجلس و شوراها با همین نظر و تز عمل کردهاند مگر نه اینکه بدون هیچ شرمی و وقاحتی سر دسته دزدان قالیباف را به رهبری مجلس گماشتن

حال هم عزم این دارند یک قاتل جوانان این دیار را به کاخ ریاست جمهوری بفرستند

کیوان صمیمی در آخرین نوشته اش از زندان اوین بی تعارف و با شهامت میگوید:

<<اصرار بر یکه‌سالاری حکومتی جایی برای مردم‌سالاری نمی گذارد اما استراتژی مطالبه‌محوری خیابانی، مبارزات و اعتراضاتی است که به استیلای حکومتی و برگزاری کمدی‌های انتخاباتی پایان می‌دهد و از طریق انتخابات آزاد، جمهوریت را به ارمغان خواهد آوَرد. اکثریت طیف‌های مختلف مردم که خواهان ایجاد تحول در وضعیت موجود هستند، می‌توانند از طریق حضور در جنبش خشونت‌پرهیز اجتماعی به تقویت گفتمان مطالبه‌محور کمک کنند و تنها از این مسیر است که به خواسته‌های خود دست پیدا خواهند کرد؛ نه از مسیر آزاد بودن در محدوده‌ی تنگی که چند نفر برای ۸۰ میلیون نفر تعیین کرده‌اند. فشار خیابانی ولی بدون خشونت، موثرترین اهرم به منظور تحول ساختاری و تغییر قانون اساسی خواهد بود. باید توجه کرد که مشارکت در فرآیند انتخابات از طریق پیگیری مطالبات زحمتکشان و محذوفان با مشارکت در خود انتخابات از طریق رای دادن به کاندیداهای گزینش شده، تفاوتی اساسی دارد>>

از این پیشنهاد میبایستی پشتیبانی و حمایت کرد

پیشنهاد نگارند بر این است که در روزهای قبل از انتخابات هروز بعداز ظهر ها مثلا از ۵ تا ۸ شب بخیابانها بیایم و هر کس بهر شکلی که خود میداند به این انتخابات اعتراض کند و صدای نه به جمهوری اسلامی را تبلیغ و ترویج کند

از آنجای که در هفته قبل از انتخات رژیم از دست زدن بخشونت پرهیز خواهد کرد و این فرصت بزرگی خواهد بود که از آن میبایستی بنحو احسنت استفاده کرد برای بی آبرو کردن آقایان خودکامه

خصوصا روز انتخابات حضور ما در خیابان کاملا توجیه پذیر خواهد بو د و هیچ هزینهای نخواهد داشت من) داریم میریم رای بدیم ) من از همه دلسوزان آینده ایران استدعا میکنم چه علنی و یا غیر علنی از این پیشنهاد حمایت تبلیغ کنند

روز انتخابات یک فرصت طلائی است که نمیبایستی از دست داد چرا که رژیم و اقتدار گرایان میخواهند بی سرو صدا این لقمه ریاست جمهوری را قورت دهند و احتمال اینکه از وحشیون برای سرکوب مسالمت آمیز استفاده کنند بسیار بعید است اینک روز انتخابات همه مردم انتخابات را تحریم کنند و در خانه بنشینند آرزوی این جماعت از جمله آقای رئیسی است.

نکات زیرین برای پیشبرد این حرکت:

• از مردم خواسته شودازتمامی شهرستانها ها کوچک به مرکز شهرهای بزرگ بیایند
• خیابانهای اصلی شهر محل تجمعات انتخاب شود وتا جای که امکان دارد پراکنده باشد خصوصا بخاطر بیماری کرونا
• روز انتخابات ۱۱ صبح تا حداکثر ۵ بعداز ظهر اعلام شود
• شعار نویسی و پخش تراکت درسطح شهر را با نه به جمهوری سلامی و آزادی زندانیان سیاسی تزئین کنیم

• نه به رئیسی آری به کیوان صمیمی نه به محسن رضای آری به نرگس محمدی یا خانم ستوده
• از نزدیک شدن به محل صندوقهای رای گیری پرهیز شود
• شب قبل از انتخابات ۶ تا ۸ شب در خیابان ها فقط برای ۲ ساعت در حضور داشته باشیم
• از خشونت در هر شکلی پرهیز کنیم

الف سرباز

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)