در مور دستاوردها ی هوگو چاوز چه فکر می کنید؟ در کارنامه او چه نقاط سفید و سیاهی وجود داشت؟

در بیانیه محمود احمدی نژاد او انسانی عمیقاً موحد و مؤمن و پایبند به ارزش‌های انسانی و آسمانی و باورمند به راه انبیای الهی و حاکمیت جهانی عدالت و عشق به رهبری صالحان معرفی شده. موضع گیری و پروپاگاندای دولتی ایران واکنش‌های زیادی را در بین شهروندان برانگیخته.

فرهاد مرتاض در بخشی از یادداشت خود با عنوان «میراث چاوز» می نویسد: “ تنگ دستان وضعشان در دوره حکومت وی بهتر شده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش ها و مطالعات اقتصادی میزان فقر از سال ۲۰۰۴ به این سو ۵۰ درصد کاهش یافته است. در همین مدت فقر شدید نیز ۷۰ درصد کاهش نشان میدهد. در این مدت جمعت دانشجویان ونزوئلا دو برابر شده و میلیون ها ونزوئلایی از شبکه بهداشت مجانی برخوردار شده اند. چاوز در همین سال پیش بود که از تلویزیون دولتی این کشور اعلام کرد که دو میلیون ونزوئلایی فقیر به زودی صاحب خانه های اهدایی دولتی خواهند شد.

چاوز در دوران زمامداریش هیچ جنگی به راه نیانداخت. در پرونده حقوق بشری او مواردی از مداخله در رسیدگی پرونده قضایی تا ایجاد مشکل برای مطبوعات ذکر شده.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)