کتلین رایس نماینده ایاالت متحده (D-NY) در حال حاضر در حال تهیه پیش نویس لایحه ایی برای ارائه به کنگره برای بهبود وضعیت امنیتی فرودگاها برای افراد تراجنسی است.

قانون بازرسی امنیتی با حفظ کرامت انسانی سال ۲۰۱۸ نیازمند پروتکل های جدید و آموزش اداره امنیت حمل و نقل (TSA) است.

دو عامل اصلی این قانون وجود دارد.

در عرض ۶۰ روز پس از تصویب احتمالی این لایحه، TSA باید “روش هایی را که امکان بازرسی امنیتی مناسب و محترمانه  مسافران تراجنسی را فراهم میکند، ایجاد کند”.

این سیاستها “نیازهای خاص افرادی را که جنسیت آنها متفاوت است یا متفاوت از جنسیت آنها در هنگام تولد است و تاثیر ویژه این نیازها بر بازرسی مسافران تراجنسی نسبت به مسافران عادی” را در نظر میگیرد.

ثانیا، در عرض ۹۰ روز، TSA باید آموزش پرسنل در رابطه با سیاست های جدید را آغاز کند.

تکنولوژی فعلی TSA همه مسافران را به عنوان “مرد” یا “زن” شناسایی می کند. بنابراین، مسافران تراجنسی اغلب به عنوان “ناهنجار” مشخص می شوند.

این لایحه همچنین TSA را ملزم به انجام دو پژوهش میکند. اولین پژوهش، برای ارزیابی هزینه و امکان سنجی تکنولوژی بازرسی جنسیتی جدید است. و دیگری برای مطالعه تأثیر بازرسی های امنیتی TSA بر افرادی که خود را تراجنسی میدانند و یا  افراد با جنسیت سیال است.

آنها شایسته عدالت و احترام هستند:
رایس گفت: “جامعه تراجنسی ها شایسته عدالت و احترام در تمام جنبه های زندگی، از جمله مسافرت، هستند. حفظ استانداردهای ایمنی بالا و بازرسی تمام مسافران با احترام نباید متقابلا منحصر به فرد باشد.”

سارا مکبراید، دبیر مطبوعاتی وزارت امور خارجه، افزود: “تراجنسی ها نباید در حالی که ما مشغول زدگی عادی ما ن هستیم با ترس مداوم از تبعیض، به خصوص در فضاهای حساسی مانند امنیت در فرودگاه، مواجه شوند.”

HRC از نماینده کتلین رایس برای معرفی مجدد لایحه بازرسی با احترام، برای حمایت از حفظ امنیت و شرافت تراجنسی ها و افراد با جنسیت غیر دوگانه تشکر کرد. 

 

ما همه جا هستیم، آزاد و برابر:

‏‎فیس بوک ما:

‏‎‏‎‏https://m.facebook.com/DharmaMartia 

وب سایت ما:‏

‏‎‏http://dharmamartia.org

‏‎صفحه خبر وب سایت :
اینستاگرام ما:
‏dharma_martia
توییتر ما:
‏@DharmaMartia ‏‎
کانال تلگرام ما:
‏‎همکاران ما:
‏‎‏رسانه همیاری: ‏‎‏
‏‎‏ فضای اختصاصی دارما و مارتیا در تریبون زمانه:
سایت پلنت ترنسجندر:
منبع:

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)