با افزایش تعداد دستگاه‌‌های موبایل و تبلت‌ها، و آمار رو به افزایش استفاده کودکان از این دستگاه‌‌ها و ساعاتی که آنلاین سپری می‌کنند، اهمیت امنیت کودکان و فرزندان در اینترنتبسیار بیشتر شده است. والدین و مربیان باید ابتدا آگاهی خود را نسبت به تهدیدهای آنلاین و راه‌های مقابله با آنها را افزایش دهند و سپس این دانش و آگاهی را با فرزندان و کودکان به اشتراک بگذارند. در اینفوگرافیک امنیت دیجیتال این هفته کنش‌تک به ۷ نکته امنیت اینترنتاشاره می‌کنیم که والدین و مربیان باید با کودکان به اشتراک بگذارند.

برای مشاهده اینفوگرافیک با کیفیت مطلوب روی آ» کلیک کنید:

۷ نکته امنیت اینترنت که والدین باید با فرزاندن خود به اشتراک بگذارند

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)