اصلاحات اقتصادی در گرو اصلاحات سیاسی ست!
اعتراضات اخیر بخشی از مردم به وضعیت معیشتی خود،ناشی از فساد مدیریتی ست که سالهاست در اداره ی کشور چمپانته زده،لنگر انداخته،خود و آقازاده ها،طفیلی،سمپات و نوچه های ریاکار و پاچه خوار و مفت خورشان درحال کنگر خوردن هستند!
ناشی از عدم چرخش قدرت و نظارت استصوابی،عدم توان استیضاح رهبری توسط مجلس خبرگان وپاسخگویی ولی فقیه و نمایندگانش و بیت ایشان-که اعظم قدرت سیاسی دراختیارش هست- به افکار عمومی، و در مواجهه با خبرنگاران!
به همان دلیل که (انسداد و انحصارسیاسی) رژیم پهلوی سقوط کرد و انقلاب۵۷ رابوجود آورد،جمهوری اسلامی هم ساقط خواهد شد.
رژیم پهلوی و شخص محمد رضا،علیرغم اصلاحات و آزادی های فرهنگی و اجتماعی،بدلیل انحصارقدرت در حزب رستاخیز و عدم وجود احزاب و انتخابات آزاد و ثروت باد آورده ی نفت،سقوط خود را رقم زد.
رژیم ولایی ولی فقیه نیز به همین دلیل و به اضافه ی خباثت های ناشی از حربه ی دین که توانسته با نام آن همه مفاهیم انسانی،مثل حقوق بشر،بازی سیاسی احزاب درفرایندچرخش سیاسی توسط انتخابات را در فیلتر نظارت استصوابی مسخ و استحاله کند و با آن روی رژیم پهلوی و ساواکش هم راسفید، سرنوشت مشابه خواهد داشت.
اگر آنزمان طبقه ی متوسط بدلیل همان انسداد وانحصار،برای بدست آوردن آزادی مبارزه کرد،اکنون این طبقه پابرهنه ای که خمینی می گفت انقلاب آنهاست، و انقلاب علیه مرفهین بی درد است،همین مستضعفان تولید شده ی نظام ولایی سلطنت فقیه ،این اقشار آسیب پذیر و درحاشیه رفته اکنون برعلیه آنها بپاخاسته است.
تجربه ی چهل ساله،ناکارآمدی حکومت دینی را آشکار کرد و علاوه برآن بادست خود دین زدایی در نهاد خانواده را.
روحانیتی که پیش از این از نان عوام روزیش می رسید،پس از انقلاب علاوه بر آن آخور، از توبره دولت هم برایش حساب های ویژه باز شد و برای آنکه از فسادش افکار عمومی مطلع نشود،دادگاه ویژه اش را هم درست کردند،بدلیل حضور در همه ی عرصه ها و قدرتی که برای رفتارش کسی او را استضیاح و مفتضح نخواهد کرد،اکنون مراجع تقلیدش هم که برای حفظ بارگاه و تولیتش شرکت های اقتصادی باز کرده و با رانت اضافه،مراکز صنعتی واقتصادی ملت را به ثُمن بَخس خریده، باید ساکت باشد و از تریبون های خود فرمان بگیر وببندد دهد و ازخلخالی ثانی سخن بگوید!!
وقتی نهادی مثل سپاه به هیج جا پاسخگونیست(جز رهبری که او را نصب کرده، ولی همان نیز وبال خود رهبر شده،واختیارش را در اختیار وسخن و برنامه های آنها قرارداده) و در هر امری اظهار،نظر و دخالت می کند…
وقتی رسانه های داخلی در قرق عده ی خاصی ست که در راستای منافع حزبی و باندی و شخصی ،حرف وسخن می گویند و می نویسند؛ و رسانه میلی صدا و سیمایش بلندگوی متملقین است…
وقتی …
آنگاه مبارزه با فساد را از فاسد خواستن،جمع نقیضین است که آنهم محال!
راه اصلاحات اقتصادی از مسیراصلاحات سیاسی می گذرد؛همان خواسته ای که برای آن انقلاب شد.ودرست نشد!
اولین گام و فراخوان عمومی که می بایست داده شود(خصوصا توسط اصلاح طلبان حکومتی و شخص آقای خاتمی که به عنوان لیدر اصلاحات شهره ی عمومی اش کرده اند!!)رفراندوم برای حذف اصل ولایت فقیه و کم کردن سلطه ی سلطنت فقیه بر زندگی مردم است.
با آزادی ست که استقلال هم هست و هم بدست می آید و جمهور مردم بر مدیریت اداره کشور حاکم خواهد شد.
«هرکه آزادی ات را دزدید،نانت را هم دزدیده است».
جمله ای ست معروف ظاهرامنقول از آلبرکامو.
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار آزاد ومستقل و بیکار)
سیزدهم مرداد۱۳۹۷
@MahkameAssize

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com