ابراهیم فیاض استاد دانشگاه تهران “عادی‌سازی تجاوز” و “همجنسگرایی” را هم‌ارز می‌داند و می‌گوید گشت ارشاد با جدایی دختر و پسر باعث ایجاد هم‌جنس‌گرایی شده و رخداد دبیرستان معین نمود «همجنسگرایی ایدئولوژیک» است.

وی تعرض به تمامیت جسمی و روانی کودکان در دبیرستان معین را که مصداق عینی آزار و تجاوز جنسی بوده است «رابطه جنسی» پسرها با هم می‌خواند و می‌گوید ناظم گهگاهی یک لذتی برده و این «همجنسبازی» است که در حال رواج است و در واقع ناظم تقصیری نداشته.

او همچنین با بی‌شرمی دیر افشا کردن و عدم شکایت خانواده‌ها را به «رضایت تمام» و لذت پسرها از این اتفاق نسبت می‌دهد. بی‌شک شنیدن این حر‌ف‌ها برای قربانیان رخداد دردناک در دبیرستان معین سخت است.

ویدیوی صحبت‌های او را از فیسبوک یا کانال تلگرام شش‌رنگ ببینید.

در روزهای گذشته قسمتی از صحبت‌های همجنسگراستیزانه و زن‌ستیزانه ابراهیم فیاض را قرار دادیم که در این لینک قابل دسترسی است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)