بحران مثل خوره گریبان ایران را گرفته و رها نمی‌کند.

بعد از تحمل تنگنا و تبعیض و فساد و ظلم و ناکارآمدی، اکنون مردم در هول و حیرت به تماشای صعود بهای دلار نشسته‌اند که ارزش پول ملی‌شان را با پشیز یکی کرده است.

رژیم نیز همچون بنایی بی‌ستون بر خویش می‌لرزد و مصیبت بعد از مصیبت بر گرده ملت آوار می‌کند.

بخت‌برگشتگانی که با امید حفظ اندک سرمایه خود، پس‌اندازشان را به دلار تبدیل می‌کنند تا از هستی ساقط نشوند، این روزها با بلایی تازه روبرو شده‌اند: «دلار تقلبی»

(ویدئوی ضمیمه را ببینید)

آیا از سیاه‌چاله تاریک این مردمان بی‌پناه، روزنه‌ای به آفتاب رهایی گشوده خواهد شد؛ یا کابوس دلار به کابوس‌های بعدی پیوند خواهد خورد؟!

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)