حرکت نمادین شمار زیادی از زنان در اعتراض به حجاب اجباری در ایران، سال گذشته مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری را مجبور به ارائه گزارش مفصلی از “نشست آسیب‌شناسی” سیاست‌های اعمال‌شده در عرصه حجاب در کشور کرد.

این حرکت حتی باعث واکنش رهبر جمهوری اسلامی شد تا جایی که آن را “حقیر” خواند و به آن تاخت. اکنون پس از گذشت چند ماه از آن رویداد، بی بی سی در گزارشی این جنبش زنان را فروکش شده توصیف کرده است.

 

 

اعلام این گزارش از سوی سیاوش اردلان، گزارشگر بی بی سی، واکنش مسیح علینژاد، مبدع صفحات حمایتی از حقوق زنان شد. 

مسیح علینژاد در واکنش به گزارش اردلان، با اشاره به فعالیت هر روزه زنان در مبارزه با حجاب اجباری، تلویحا اردلان را متهم به تغافل کرده و گزارش او را زیر سوال برده است.

اردلان نیز در واکنش به توییت علینژاد، هدف وی را زنده نگاه داشتن یک جریان دانسته و مسئولیت خود را از فراتر از آن یعنی گزارش واقعیت عنوان نموده است.

به نظر میرسد با توجه به حق بودن مطالبات زنان در رسیدن به آزادی های فردی و اجتماعی، اما مشکلات عدیده اقتصادی این روزهای ایران، توانسته فعالیت های علینژاد را تحت الشعاع خود قرار دهد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)