در این برنامه: اهداف لگام گفتگو با فریبرز رئیس‌دانا گفتگو با قاسم شعله‌سعدی گفتگو با آیت‌الله عبدالحمید معصومی‌تهرانی گزارشی از کارزار به آتش کشیدن طناب دار

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)