فراخوان تجمع سراسری مردم در میادین اصلی شهرها در اعتراض به موج گرانی افسار‌گسیخته، بیکاری و تورم

سه‌شنبه ۹ مردادماه از ساعت ۱۸ به بعد


اعتصاب سراسری
#فراخوان

شمارە یک

#اعتصاب_سراسری #بازاریان #کامیونداران #نانوایی #کارگران #تاکسی_داران …

در تمامی شهرهای #کوردستان و #آذربایجان

فردا سەشنبە ۹ مرداد

#بانە ‌ #دیواندره
#مریوان #کامیاران
#سردشت #قروە
#پیرانشهر #مهاباد
#کرماشان #جوانرود
#سنندج #سلماس
#ارومیە #خوی و #ماکو
#سقز #شنۆ(اشنویە)
#بوکان #نقدە

نشر دهید
تنها راه حل
#اعتصاب_سراسری
#اعتراض_سراسری

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)