بازاری باغیرت، پشت‌وپناه ملت! فراخوان اعتصاب بازار تهران از ۸ مرداد. پیش‌تر کامیونداران از بقیه اصناف خواسته بودند به اعتصاب آنان بپیوندند. آنان می‌گویند: «یک دست صدا ندارد»

اعتصاب سراسری

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com