به گزارش نیویورک تایمز، علی رغم ایمیلی که از سوی کمپین سینتیا نیکسون که برای نامزدی او برای پست فرماندار نیویورک فعالیت میکند، مبنی بر متهم کردن کومو به دروغ گفتن برای جلب حمایت سازمان دگرباشان جنسی دموکرات استون وال، این گروه حمایت خود را به کومو ابراز کرد.

دموکرات های استون وال سوابق کاری کومو در رابطه با حقوق دگرباشان جنسی را به عنوان مبنای حمایت خود از رقیب نیکسون، که دوجنسگرا و  دارای دیدگاه هایی مترقی است، اعلام کردند.

دموکرات های استون وال گفتند: “در زمانی که دولت ترامپ فعالانه در حال به عقب برگرداندن حمایت های قانونی در مقابل تبعیض است و برای از بین بردن جامعه دگرباشان جنسی کار میکند، آندرو کومو، میتواند در سمت فرماندار، همچنان به حفظ و حمایت از جامعه ما و گسترش منابعی که دولت ایالات نیویورک می تواند برای ما فراهم کند، بپردازد.”

به گزارش تایمز، کوموو در طی دوران فرمانداری خود، قانون ازدواج همجنسگرایان در ایالت را امضا کرد و امکان دسترسی به مسکن را برای مبتلایان به HIV گسترش داد. او همچنین برای اعمال تبعیض نسبت به تراجنسی ها را توسط اراده دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی غیرقانونی ساخت.

پیش از استقبال دموکرات های استون وال از کومو، کمپین نیکسون، کومو را متهم به دروغ گویی کرده بود. کمپین نیکسون مدعی شده بود که در یک پرسشنامه که در مورد این که آیا کومو تا به حال از یک عضو کنفدراسیون مستقل دموکراتیک که متشکل از گروهی از سناتورهای ایالتی دموکرات که با حزب جمهوری خواه مشارکت دارند است، حمایت کرده است یا نه، دروغ گفته است. نیکسون در رقابت با کومو، از او به خاطر مخالفت با تشویق گروه به کار در برابر سیاستهای پیشروانه تر، انتقاد کرده است.

نیکسون همچنین او را به دروغگویی در زمانی که از کومو پرسیده شد که آیا او تا به حال از کاندیدایی که با سابقه فعالیت علیه «برابری دگرباشان جنسی»، حمایت کرده است، متهم کرده است. پاسخ کومو به این سوال،در حالی که در حقیقت از مارکوس کرسپو که علیه برابری ازدواج رأی داد، حمایت کرده بود، منفی بود. اگرچه کروسپو نهایتا به نفع برابری در ازدواج رای داد و بر اساس گزارش نیویورک دیلی نیوز، کومو را عامل تغییر در دیدگاهش دانست.

کومو در پاسخ به حمایت دگرباشان دموکرات استون وال گفت:” اینکه یکی از رهبران اصلی در مبارزه برای حقوق دگرباشان از من حمایت کرده است، مایه افتخار است. افتخار می کنیم که این باشگاه تاریخی از ما حمایت کرد. ما همچنان برای حقوق برابر برای همه مبارزه خواهیم کرد “.

انتخابات برای پست فرماندار نیویورک در روز ۱۳ سپتامبر برگزار خواهد شد.

ما همه جا هستیم، آزاد و برابر:

‏‎فیس بوک ما:

وب سایت ما:‏
‏‎صفحه خبر وب سایت :
اینستاگرام ما:
‏dharma_martia
توییتر ما:
‏@DharmaMartia ‏‎
کانال تلگرام ما:
‏‎همکاران ما:
‏‎‏رسانه همیاری: ‏‎‏
‏‎‏ فضای اختصاصی دارما و مارتیا در تریبون زمانه:
سایت پلنت ترنسجندر:

منبع:

https://www.advocate.com/politics/2018/7/27/stonewall-democrats-endorse-cuomo-over-out-candidate-cynthia-nixon

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)